DDF sub
Privacy policy  |  In English
  / Forside Print
Aktuelle møder
12-01-16 CFA kursus 2016 Level 1
03-03-16 Asset Allocation Netværksmøde I
09-03-16 ATP's nye porteføljekonstruktion – fra risikoklasser til risikofaktorer
04-04-16 Regnskabsanalyse – set fra en kredit- og værdiansættelsesvinkel
08-05-16 69th CFA Institute Annual Conference
Kurser og CFA Program

Næste CFA Kursus for Level I over 10 sessioner + 2 mock exams starter i januar 2016.

Næste CFA Exam finder sted i december 2015 - sidste tilmeldingsfrist er overskredet. Se fristerne for tilmelding til June exam for Level I på www.cfainstitute.org.

Regnskabsanalyse - set fra en kredit- og værdiansættel-sesvinkel starter i april 2016.


ATP's nye portføljekonstruktion - fra risikoklasser til risikofaktorer

 

De finansielle markeder er i disse år præget af historisk lave renter, faldende omsættelighed og store kursbevægelser. ATP har i 2015 afsluttet en gennemgribende proces for at styrke ATP’s investeringer og risikostyring overfor disse udfordringer.

 

Vi har fået hovedarkitekten bag dette arbejde, fondsdirektør Henrik Gade Jepsen, til at præsentere den nye tilgang på et morgenmøde den 9. marts

 

 

69th CFA Institute Annual Conference
          
Join us at the annual conference in Montreal from the 8-11 May 2016!
Sign up before the 29 January 2016 and receive a discount by using the promotional code: SOCIETY16.

Full details of all confirmed speakers can be found on the conference website.
https://annual.cfainstitute.org/

 

 

Værdiansættelse & Kreditvurdering - forår 2016

   
  

Værdiansættelse og kreditvurdering er hovedvinklen for regnskabsanalysekurset med prof. Thomas Plenborg og adjunkt Morten Holm, som starter den 4. april og løber over 10 mandage. 
 
Kurset, der giver deltagerne en intensiv hands-on gennemgang med et gennemgående case, udbydes kun hvert andet år. 144 tilfredse deltagere har deltaget i de syv tidligere kurser med stort udbytte.
 

 

 Finansforeningen / CFA Society Denmark | H.C. Andersens Blvd. 7, 1., DK-1553 København V | T: +45 3332 4275 | mail@finansforeningen.dk