Privacy policy  |  In English
 
Forside Netværk Print

 

Netværk - styrk dine faglige kompetencer

     

Få endnu større værdi af dit medlemskab.
Finansforeningen/CFA Society Denmark har en række fagspecifikke netværk. Formålet er at udvikle medlemmernes faglige kompetencer og skabe et forum og et inspirerende miljø for et fagligt og socialt netværk.

 

Eksisterende netværk:

Forum for Performancemåling 
Netværk for Finansiel Kommunikation
Asset Allocation Netværket
Netværk for Investment and Securities Law

Risk Netværket

Client Management Netværket
• Fund & Manager Selection Netværket 


Vær med til at starte et nyt netværk

Vores medlemsundersøgelser viser en overvældende interesse for at deltage i fagspecifikke netværk. Kontakt Keld Lundberg Holm på telefon 33 32 42 75 eller e-mail klh@finansforeningen.dk, hvis du sidder med en god idé til et nyt netværk.


Kort om vores netværk

Netværk i Finansforeningen/CFA Society Denmark er kendetegnet ved:

 • Faglige fora for praktikere
 • Høj faglighed og professionalisme
 • Højt og konkret fagligt udbytte for hver deltager
 • Veldefineret målgruppe
 • Det er skabt for medlemmerne af medlemmerne
 • Der fokuseres på dialog og vidensdeling
 • Der er fokus på den seneste udvikling inden for området

Udvalgene bag vores netværk

Hvert netværk er etableret af en gruppe af medlemmer, der har flere års erfaring på området. Arbejdsgruppen har diskuteret form og indhold og vil have ansvaret for, at netværksmøderne bliver karakteriseret ved relevans, professionalisme og et højt fagligt indhold. Udover netværksmøderne er det hensigten, at arbejdsgruppen fra tid til anden vil arrangere relevante møder for alle foreningens medlemmer eventuelt i samarbejde med foreningens stående udvalg.

FAQ - her kan du få besvaret dine spørgsmål om vores netværk
 

 
 

 

Et godt netværk er lige så kompetencegivende som et godt kursus

Det skaber rum for:

 • At holde sig fagligt opdateret
 • At få inspiration fra andre i samme fagområde
 • Refleksion over sin egen praksis – og derved udvikling af praksis
 • Innovation i mødet mellem forskellige perspektiver
 • Sparring på konkrete faglige udfordringer
 • At skabe faglige relationer, der øger deltagernes "markedsværdi"

Rammerne for vores netværk

 • 2-4 møder årligt af ½-1 dags varighed
 • 20-30 deltagere
 • Oplæg fra eksperter udefra og fra medlemmerne af netværket
 • Finansforeningen tager sig af al administration
 • Der tilstræbes en bred repræsentation, derfor kan der maksimalt deltage to personer per afdeling
 • Hvis søgningen er større oprettes der en venteliste
 • Alle deltagere forventes at deltage aktivt i møderne, herunder bidrage med oplæg, hvor det skønnes relevant.

 

 

 

 


Finansforeningen / CFA Society Denmark | H.C. Andersens Blvd 7, 1., DK-1553 København V | T: +45 3332 4275 | mail@finansforeningen.dk