Privacy policy  |  In English
 
Forside Netværk Print

Asset Allocation Netværket

 

 

Målgruppe

Netværkets deltagere løser som udgangspunkt følgende opgaver:

  • Arbejder med udvikling af modeller og processer til strategisk og/eller taktisk asset allocation

  • Har ansvaret for eller væsentlig indflydelse på beslutninger om strategisk og taktisk asset allocation

  • Rådgiver om strategisk og taktisk asset allocation baseret på systematiske analyser og modeller

Netværkets deltagere er typisk: 

  • Investeringschef/-direktør, head of asset allocation 

  • Chief/senior portfolio manager,
    chef-/senioranalytiker

  • Chef-/seniorstrateg inden for AA

Netværket er typisk ikke for: 

  • Analytikere der alene har ansvaret for makroprognoser eller en eller få aktivklasser

  • Analytikere og client managers, der formidler investeringsstrategier til kunder og kolleger, men ikke selv deltager i AA-beslutningsprocessen

Deltagerne skal således have erfaring og grundig faglig indsigt i emnekredsen samt være indstillet på gennem aktiv deltagelse på møderne at dele deres viden med netværkets medlemmer.

 

 

Eksempler på emner

AA og inflation * All weather strategy * ”fri” portefølje ctr. passivrestriktioner * Ikke-lineære processer, konjunkturcyklus og AA * Likviditetspræmier * Modelkalibrering m/u finanskrisen * Modeller og estimationsmetoder * Nationale/regionale allokeringstraditioner * Organisering af AA-arbejdet * Risikobudgettering * Statsgældsvækst og den fremtidige aktivallokering * Strategiimplementering * Brug af derivater * Strukturelle skift og modelrobusthed * Tidsvarierende korrelationer og halerisiko * Usikkerhed på afkastestimater * Vigtigheden af TAA relativt til SAA.

 

Flere informationer

Vil du vide mere om Asset Allocation Netværket, er du velkommen til at kontakte foreningens direktør Keld Lundberg Holm på
tlf. 33 32 42 75 / klh@finansforeningen.dk

 

Tilmelding

Deltagelse i netværket forudsætter medlemskab af Finansforeningen. Deltagergebyret for deltagelse i to til fire hel-/halvdagsmøder i Netværket er 4.500 kr. ekskl. moms p.a. og inkluderer materiale, lokaleleje, forplejning til møderne, en årlig middag, honorarer, rejseudlæg til eksterne talere etc.
 

 

 

   

Udvalget bag Netværk for Asset Allocation 


Stefan Nørreris Kaul
Skandia Asset Management
Kay Fiskers Plads 9
2300 København S
tlf. 26 20 33 19
stefan.kaul@skandia.dk

 

 


Steen Winther Blindum
Nordea
Strandgade 3
0900 København C
tlf. 33 33 55 31
steen.blindum@nordea.com

 
         
Christoph Junge
Tryg
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup
tlf. 61 61 69 52
christoph.junge@tryg.dk
  Frank Hvid Petersen
Carnegie Investment Bank
Overgade neden Vandet 9B
tlf. 32 88 03 06
frank.hvid@carnegie.dk
 
 
         

 

   
 
 
       
       

Bo Bejstrup Christensen - udtrådt medio 2015
Klaus Just Jeppesen - udtrådt februar 2016

     

 

 


Finansforeningen / CFA Society Denmark | H.C. Andersens Blvd 7, 1., DK-1553 København V | T: +45 3332 4275 | mail@finansforeningen.dk