Privacy policy  |  In English
 
Forside Om os Print

Kort om os

 

Finansforeningens historie

Finansforeningen blev stiftet den 30. april 1974 med ca. 100 medlemmer. I dag har vi ca.1400 medlemmer.
 

 
 

 


History of CFA Society Denmark

CFA Society Denmark - at that time The Danish Society of Investment Professionals (DSIP) - was founded in February 2000.

Unlike most other European member societies of the AIMR, the Danish one was founded by members of an existing society: the then 32-year-old Finansforeningen (FF or The Danish Finance Society).

The two societies enjoy a fully integrated co-operation that includes a joint secretariat, joint committees and events, and an overlap of board members. All CFA Society Denmark members are also members of the larger FF, an organisation model that provides a sound basis for a wide spectrum of activities.

 

Finansforeningens

Foreningen har til formål at fungere som et fagligt forum på højeste internationale niveau for professionelle inden for finans og investering (jf. vedtægterne).

Foreningens formål søges realiseret ved

  • at tilbyde medlemmerne mulighed for at fastholde og videreudvikle deres faglige kompetence,
  • at skabe et forum og et inspirerende miljø for et fagligt og socialt netværk mellem medlemmerne,
  • at formidle og fremme kontakten mellem foreningens medlemmer og børsnoterede selskaber samt til det internationale finansielle miljø,
  • at virke for en høj etisk standard blandt foreningens medlemmer.
 

Objectives of CFA Society Denmark

The objectives are:

  • to establish educational standards in the professional practices of financial analysis, investment management, securities analysis and other similar professions (referred to as the Investment Decision-Making Process);
  • to instruct and train individual members and the general public in the sound and trustworthy principles, practices and conduct with regard to the Investment Decision-Making Process;
  • to develop and in co-operation with the Danish Finance Society administer examinations designed to test individual competence and skill in the professional fields of knowledge pertinent to the Investment Decision-Making Process;
  • to guide, encourage, and aid the continuing education of persons professionally engaged in the Investment Decision-Making Process
  • to develop, establish, promulgate and maintain a Code of Ethics and Standards of Professional Conduct for persons professionally engaged in the Investment Decision-Making Process, and to enforce such standards for members.

 

Bestyrelsen

 

 

For at sikre integrationen mellem de to foreninger er der altid et personoverlap på over 50% mellem Finansforeningen's og CFA Society Denmarks bestyrelser, der holder fælles bestyrelsesmøder. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til behandling af særlige spørgsmål, og disse er fælles for Finansforeningen og CFA Society Denmark.

Finansforeningens høje aktivitetsniveau med op til 30 arrangementer om året bygger på et stort frivilligt arbejde blandt over 70 aktive og engagerede medlemmer. På nuværende tidspunkt eksisterer der følgende udvalg under foreningen:

Regnskabsudvalget udarbejder høringssvar, udgiver foreningens Anbefalinger & Nøgletal og peger på vinderen af Finansforeningen's Informationspris og Specialpris.

Aktieudvalget arrangerer brancheseminarer, temadage og virksomhedspræsentationer.

Obligationsudvalget tager sig af makroøkonomiske og obligationsrelaterede seminarer og foredrag.

Asset Allocation udvalget beskæftiger sig med tværgående emner inden for porteføljemanagement.

Finansfunktionen fokuserer på aktuelle emner for medarbejdere i virksomhedernes finansfunktioner.

Etikudvalget rådgiver om retningslinjer for god forretningsskik for finansanalytikere.

Private Banking udvalget arrangerer møder og videreuddannelse for formuerådgivere.

Uddannelsesudvalget planlægger eksamensforberedende undervisning for den globale efteruddannelse CFA - Chartered Financial Analyst.
 

Internationalt samarbejde

Foreningen er gennem søsterforeningen CFA Society Denmark associeret med den globale forening CFA Institute med hovedsæde i Charlottesville, Virginia, og kontorer i New York, London og Hong Kong.
 

CFA Society Denmark - CFA Institutes danske medlemsforening - blev oprettet den 16.12.1999, dengang under navnet The Danish Society of Investment Professionals. CFA Society Denmarks medlemmer er alle medlemmer af Finansforeningen samt af CFA Institute (www.cfainstitute.org). Hovedaktiviteten i CFA Society Denmark består i udarbejdelsen og markedsføringen af et undervisningsprogram til forberedelse af eksamen i CFA - Chartered Financial Analyst.

Oplysninger om medlemskab og kontingent kan findes her.

 


Finansforeningen / CFA Society Denmark | H.C. Andersens Blvd 7, 1., DK-1553 København V | T: +45 3332 4275 | mail@finansforeningen.dk